Su ən geniş istifadə olunan təbii ehtiyat hesab olunur. Dünyanın bütün mənbələrindən bir ildə götürülən suyun miqdarı 4000 km3 təşkil edir.Ən çox istifadə edilən neft və daş kömür kimi təbii ehtiyatlardan istifadə olunması təxminən 3-4 dəfə azdır. Dünyanın bərpa olunan...
Müasir ekoloji problemlər öz mahiyyəti etibarı ilə bütün bəşəriyyətin mənafeyinə toxunur. Görünən odur ki, bu qlobal problemin aradan qaldırılması yalnız bütün ölkələrin və dövlətlərin birgə əməkdaşlığı, səyi sayəsində mümkün olacaqdır. Təsadüfi deyildir ki, cəmiyyətlə təbiətin qarşılıqlı təsiri ətrafında bütün...

SON ƏLAVƏLƏR

- reklam -